سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

موسسه/دانشگاه: میبد

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار /MBA

گرایش فناوری

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

مهارت‌ها

VMware vSphere

60%

Adobe Dreamweaver

60%

Photoshop

60%

MCSE 2012 Server Infrastructure

60%

ICDL

80%

برنامه‌نویسی وب/html/css/jquery

60%

سوابق شغلی

کارشناس نرم‌افزار-پشتیبانی شبکه

شرکت ملی نفت ادارت مرکزی/مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی

کارشناس‌ نرم‌افزار و سرپرست شبکه

شرکت ملی نفت ادارات مرکزی/پژوهشکده ازدیاد برداشت

کارشناس نرم‌افزار و سرپرست شبکه

شرکت ملی نفت ادارات مرکزی/مدیریت پژوهش و فناوری

کارشناس نرم‌افزار و شبکه

شرکت ملی نفت ادارات مرکزی/متن‌آرای تهران

کارشناس نرم‌افزار و شبکه

شرکت ملی نفت ادارات مرکزی/زمین پردازش آسیا

کارشناس نرم‌افزار

شرکت ملی نفت ادارت مرکزی/عصر فن‌آوری اطلاعات پاسارگاد

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

60%

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

تماس با من